Сова ЕООД

Хотел Борѝка е собственост на Сова ЕООД, чийто основен предмет на дейност е:

  • предоставяне на счетоводни услуги и консултации
  • разпространение и внедряване на счетоводни софтуерни продукти
  • проверка и заверка на годишни финансови отчети на фирми.

От създаването си до настоящият момент неин управител е Петър Казаков – регистриран одитор.

За контакти:

Пазарджик 4400
ул. “Димитър Греков”, № 34;
E-mail: sovaodit@abv.bg
тел.: +359 888 261 347