Общи условия

1. Общи разпоредби

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено чрез www.boryka.com до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

2. Сфера на предлаганите услуги

Посредством този уеб сайт ние от Сова ЕООД и в частност семеен Хотел “Борѝка”, с. Равногор (“хотела”) предоставяме онлайн платформа, чрез която рекламираме своите услуги и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервации. Извършвайки резервация чрез www.boryka.com , Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с мястото за настаняване. От момента, в който изберете желаната от Вас услуга, ние сме единствено в ролята на посредник между Вас и Обединена Българска Банка (ОББ), препращайки данните на избраната от Вас резервация към съответното място за разплащане на ОББ – Виртуалния ПОС терминал. Повече за процеса на резервация може да научите в т. 4 и т. 5. Ние сме изцяло отговорни за актуализирането на всички цени, броя на предлаганите от нас стаи и всяка друга информация, поместена на нашия уеб сайт до момента на прехвърлянето Ви към виртуалния ПОС терминал на ОББ. Ние не отговаряме за разплащателната услуга на банката, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или скрити), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа експлоатация на виртуалния ПОС терминал).

3. Цени

Цените на нашия сайт са актуални и са обявени в BGN, за тези, които плащат в лева, както и в EUR за всички останали. Всички цени на сайта на www.boryka.com са с включени фитнес, тенис на маса, Wi-Fi, паркинг, ДДС и туристически данък. Всички специални оферти са допълнително обозначени.

4. Конфиденциалност и сигурност на данните

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на хотела.

Сигурността на сайта е допълнително осигурена чрез използването на криптирана връзка между сървъра (уебсайта) и браузъра (потребителите) посредством TLS (Transport Layer Security) (предшественика му SSL (Secure Socket Layer)) протокол. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

5. Резервации и плащания

5.1 Предварително резервиране с плащане на капаро:

5.1.1 Чрез кредитна или дебитна карта

При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на обслужващата ни банка, където да въведете данните на Вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Плащането ще се осъществява съгласно критериите и изискванията на обслужващата ни банка. При плащане с карта сумата се блокира по сметката до потвърждението на резервацията. В случай на отказ на резервацията от страна на Хотел „Борѝка“, сумата се освобождава от нас и Вие ще можете отново да разполагате с тези средства по Вашата сметка.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени с нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Не се изискват никакви други такси при резервации, тъй като плащането се извършва директно на виртуалния ПОС терминал на банката. В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, моля, обърнете се към банката издател на картата. Хотел „Борѝка“ не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към терминала на обслужващата ни банка. Поради тази причина хотелът не носи отговорност при неправомерно удържани средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация, направена на нашия сайт.

5.1.2 Чрез плащане по банков път

Заплащането на дължимата сума може да се извърши чрез банков превод по следните сметки на Сова ЕООД в банка ОББ, клон Пазарджик:

-сметка в BGN:

IBAN: BG37UBBS82411016491718, BIC: UBBSBGSF

-сметка в EUR:

IBAN: BG27UBBS80021450261710, BIC: UBBSBGSF

5.2 Необходими стъпки за извършване на резервация

5.2.1 При плащане с кредитна или дебитна карта

1. Попълване на резервационния формуляр в сайта на хотел „Борѝка”.

2. Избор на метод на плащане: „С карта“

3. При изпращане на заявката за резервация и успешно извършено плащане с кредитна или дебитна карта сумата се блокира по сметката до потвърждение на резервацията и Вие получавате имейл с резултата от плащането, както и втори имейл с обобщение на заявката.

4. Хотел „Борѝка“ поема ангажимент с имейл или телефонно обаждане да потвърди или откаже резервацията при липса на свободни места.

5. При потвърждение на резервацията, платеното капаро се прехвърля към сметката на Хотел „Борѝка“, а при отказ от наша страна капарото автоматично се връща в пълен размер по картата, от която е било извършено плащането.

5.2.2 При плащане чрез банков превод

1. Попълване на резервационния формуляр в сайта на хотел „Борѝка”.

2. Избор на метод на плащане: „Банков превод“

3. При изпращане на заявката за резервация Вие получавате имейл с обобщение на заявката.

4. Хотел „Борѝка“ поема ангажимент с имейл или телефонно обаждане да потвърди или откаже резервацията при липса на свободни места.

5. Потвърдена резервация от страна на Хотел „Борѝка“ се валидира при платено капаро чрез банков превод в рамките на 2 работни дни. В противен случай резервацията се счита автоматично за непотвърдена.

6. При отказ на резервацията от страна на Хотел „Борѝка“, платеното капаро се връща в пълен размер по банковата сметка, по която е било наредено плащането.

5.3 Плащане на място без предварителна резервация в Хотел Борѝка

Този вид плащане може да се извърши при посещение без предварителна резервация на място след извършване на туристическата услуга. Плащането може да бъде в брой или с кредитна или дебитна карта чрез постерминално устройство, монтирано и поддържано от обслужващата ни банка.

6. Резервации и плащания

Ние не изискваме и събираме данни от кредитната или дебитната Ви карта, за да гарантираме Вашата резервация, тъй като Ви препращаме към виртуалния терминал на обслужващата ни банка.
Посредством нашия виртуален ПОС терминал, осигурен от Банка ОББ, приемаме плащане със следните карти (V PAY или Master Card Electronic карта се приемат само при регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa / MasterCard SecureCode):

MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
Visa
Visa Electron
V PAY
Verified by Visa
MasterCard SecureCode

Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Забележка: За повече информация се обърнете към условията на ОББ на https://ubbpay.bg/.

Ако желаете да получите фактура за направените от Вас предварителни резервации, както и при получени туристически услуги, моля да посочите в резервационната бланка необходимите данни за физическото или юридическо лице.

7. Анулиране на резервация

С извършването на резервация, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от нас правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия (на услугата) и наши правила за настаняване, които могат да се отнасят до Вашата резервация или до времето на престоя Ви.

Безплатно анулиране на резервацията с възстановяване на преведените средства: до 5 дни преди датата на настаняване;

Късно анулиране на резервацията: при анулиране по-малко от 5 дни преди датата на настаняване, платеното капаро се удържа до размера на първата нощувка и ако има остатък, той се възстановява по картата, от която е било платено капарото или в случай че капарото е било платено чрез банков превод, по банковата сметка, от която е било наредено плащането.

При непристигане /No-Show-Up/: не се възстановяват направените плащания за резервации.

8. Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в e-mail-а за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети, (2) за никаква неточност, свързана с виртуалния ПОС терминал на ОББ (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт), за извършените услуги (3), предлагани от ОББ, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния ПОС терминал на банката (неговите служители, представители); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

9. Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на “Сова“ ЕООД, освен ако не е посочено друго.

“Сова“ ЕООД притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на), интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

10. Разни

Тези правила и условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с Българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.