Общи условия

1. Общи разпоредби

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено чрез www.boryka.com до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че сте разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

2. Сфера на предлаганите услуги

Посредством този уеб сайт ние от Сова ЕООД и в частност семеен Хотел “Борѝка”, с. Равногор (“хотела”) предоставяме онлайн платформа, чрез която рекламираме своите услуги и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервации. Извършвайки резервация чрез www.boryka.com , Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с мястото за настаняване. 

3. Цени

Цените на нашия сайт са актуални и са обявени в BGN, за тези, които плащат в лева, както и в EUR за всички останали. Всички цени на сайта на www.boryka.com са с включени фитнес, тенис на маса, Wi-Fi, паркинг, ДДС и туристически данък. Всички специални оферти са допълнително обозначени.

4. Конфиденциалност и сигурност на данните

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на хотела.

Сигурността на сайта е допълнително осигурена чрез използването на криптирана връзка между сървъра (уебсайта) и браузъра (потребителите) посредством TLS (Transport Layer Security) (предшественика му SSL (Secure Socket Layer)) протокол. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

5. Резервации и плащания

5.1 Предварително резервиране с плащане на капаро:

Чрез плащане по банков път

Заплащането на дължимата сума може да се извърши чрез банков превод по следните сметки на Сова ЕООД в банка ОББ, клон Пазарджик:

-сметка в BGN:

IBAN: BG37UBBS82411016491718, BIC: UBBSBGSF

-сметка в EUR:

IBAN: BG27UBBS80021450261710, BIC: UBBSBGSF

5.2 Необходими стъпки за извършване на резервация

При плащане чрез банков превод

1. Попълване на резервационния формуляр в сайта на хотел „Борѝка”.

2. Избор на метод на плащане: „Банков превод“

3. При изпращане на заявката за резервация Вие получавате имейл с обобщение на заявката.

4. Хотел „Борѝка“ поема ангажимент с имейл или телефонно обаждане да потвърди или откаже резервацията при липса на свободни места.

5. Потвърдена резервация от страна на Хотел „Борѝка“ се валидира при платено капаро чрез банков превод в рамките на 2 работни дни. В противен случай резервацията се счита автоматично за непотвърдена.

6. При отказ на резервацията от страна на Хотел „Борѝка“, платеното капаро се връща в пълен размер по банковата сметка, по която е било наредено плащането.

Плащане на място без предварителна резервация в Хотел Борѝка

Този вид плащане може да се извърши при посещение без предварителна резервация на място след извършване на туристическата услуга. Плащането може да бъде в брой или с кредитна или дебитна карта чрез постерминално устройство, монтирано и поддържано от обслужващата ни банка.

6. Анулиране на резервация

С извършването на резервация, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от нас правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия (на услугата) и наши правила за настаняване, които могат да се отнасят до Вашата резервация или до времето на престоя Ви.

Безплатно анулиране на резервацията с възстановяване на преведените средства: до 5 дни преди датата на настаняване;

Късно анулиране на резервацията: при анулиране по-малко от 5 дни преди датата на настаняване, платеното капаро се удържа до размера на първата нощувка и ако има остатък, той се възстановява по картата, от която е било платено капарото или в случай че капарото е било платено чрез банков превод, по банковата сметка, от която е било наредено плащането.

При непристигане /No-Show-Up/: не се възстановяват направените плащания за резервации.

7. Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в e-mail-а за потвърждение.

8. Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на “Сова“ ЕООД, освен ако не е посочено друго.

“Сова“ ЕООД притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на), интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

9. Разни

Тези правила и условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с Българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.