Сувенирен магазин:

В магазина е изложена етнографска сбирка на предмети от бита на родопчани.