Accounting.

Счетоводна къща “Сова”:

„СОВА” ЕООД е основана през 1995 г. Основен предмет на дейност на фирмата е:

  • предоставянето на счетоводни услуги и консултации;
  • разпространение и внедряване на счетоводни софтуерни продукти;
  • проверка и заверка на годишни финансови отчети на фирми.
    От създаването си до настоящият момент неин управител е Петър Казаков – регистриран одитор.

 

За контакти:

Пазарджик 4400
ул. “Димитър Греков”, № 34
E-mail: sovaodit@abv.bg
тел.: +359 888 261 347